Sayfa yükleniyor...
COMUHABER.COM - Çanakkale'nin En Güncel Haber Sitesi
ÇOMÜ Haber

ÇOMÜ Rektörlüğü, yerel basın tarafından farklı bir şekilde işlenen üniversite deki taşeron işçi problemine yönelik yazılı bir basın duyurusu yaptı.

Duyuruda yapılan son hizmet alımı ihalesinin 2 aylık olduğunu, hali hazırda 274 kişilik bir alım yapıldığı belirterek yapılacak olan 10 aylık ihalede bu sayının artırılacağı ifade edildi.  Bazı yerel gazeteler tarafından yapılan haberlerin iyi niyetten uzak olduğu vurgulanırken “ÇOMÜ Yönetimi bir yerel gazetede iddia edildiği gibi hizmet alımında yüklenici şirket yerine geçerek kimin alınıp, kimin alınmayacağına karar vermez, vermemiştir. Bu doğrultuda hiçbir şirket personeli ile herhangi bir belge imzalanması, liste oluşturulması, işe davet edilmesi veya işten çıkarılması ilişkisi söz konusu değildir. Bu tür iddialar yanlış anlamadan kaynaklanmıyorsa kötü niyetlidir, sürece yardımcı olmamaktadır ve gerçeklerle de bağdaşmamaktadır” denildi.

Ayrıca duyuruda 2012’de personele dayalı hizmet alımının % 20’ye yakın artacağı ifade edilirken, şirket işçisi sayısınında 300’ü geçeceği belirtildi.

İşte ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından yapılan basın duyurusu:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2011 yılı başında temizlik alanında 250 kişiyi kapsayacak şekilde ‘personele dayalı hizmet alımı’na çıkmıştır. Bu sayı 2011 Mart ayı sonunda 265 kişiyi bulmuştur. Yönetim değişikliğinin gerçekleştiği tarihten sonra ise söz konusu sayıda yasal sınırlar içinde kalınarak cüzi bir artış gerçekleşmiş ve yılsonunda sayı 297 olarak kapanmıştır. Bunun dışında ÇOMÜ Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde 48kişiyi kapsayacak şekilde ‘temizlikte personele dayalı hizmet alımı’ gerçekleştirilmiştir.

Güvenlik alanında ise ÇOMÜ 2011 yılında 106 kişiyi kapsayacak şekilde özel güvenlik hizmeti alımı gerçekleştirmiştir. ÇOMÜ’nün güvenlik ve temizlik alanlarındaki hizmet alımları sayesinde 2011 yılında Çanakkale’de fazladan 453 istihdam sağlanmıştır. Temizlik hizmetleri için açılan ihalelerin ÇOMÜ’ye maliyeti 8 trilyon TL’ye yaklaşmıştır. Merkezi bütçeden bu işler için 4,9 trilyon TL ayrıldığı düşünülecek olur ise, aradaki 3,1 trilyon TL’yi Üniversitemizin kendi öz kaynaklarından karşıladığı anlaşılmaktadır. Bu da eğitim ve bilim amaçlı kullanmak zorunda olduğumuz öz kaynaklarımızda ne kadar büyük bir bütçe açığı oluştuğunu göstermektedir.

Bilindiği üzere bu kişiler doğrudan Üniversitemiz personeli değillerdir. Bu ihalelerde Üniversite’nin muhatabı yüklenici şirketlerdir. İşçilerin muhatabı da Üniversite değil, yüklenici şirkettir. Üniversitemiz sadece aldığı hizmetin yerine getirilip getirilmediğini denetlemektedir. Geçmiş dönemlerde yapıldığı iddia edilen ve yasal olmayan uygulamaların ÇOMÜ Yönetimi’nce devam ettirildiği varsayımı yanlıştır.

“2011 YILINDA KİMSE İŞİNDEN ATILMADI”

Şirketten edinilen bilgilere göre, 2011 yılı içinde söz konusu çerçevede çalışan 453 kişiden bir tanesi dahi kendi isteği dışında işten ayrılmış değildir. Başka bir ifade ile çeşitli ortamlarda dile getirilen “ÇOMÜ’de temizlik işçileri arasında kadrolaşıldığı” ifadesi gerçek olmadığı gibi, mümkün de değildir. Bir tek işçinin dahi işten ayrılmadığı, tamamına yakını önceki dönemlerde alınmış işçilerden oluşan bir hizmette yeni yönetimin kadrolaşma yaptığı iddiası tutarsızdır, işlenemez bir eylemdir. Dahası Üniversitemizin kendi personeli olmayan kişiler hakkında böyle bir tasarrufta bulunması da söz konusu değildir. Üniversitemizin hizmet alımındaki tek yetkisi hizmet kalitesindeki düşüşleri yüklenici şirkete iletmektir, daha fazlası değil. Ayrıca bu tür kadrolarda kimin çalıştığı, o kişilerin kişisel özelliklerinin ne olduğu ile ilgilenen bir yönetimin büyük işler yapamayacağı da ortadadır. Üniversite yönetimimiz kendi çalışanlarını dahi kişisel özellikleri ile değil, yaptıkları işlerle değerlendirirken, başka şirket ve kurumların elemanlarına başka bir gözle bakamaz.

Bu yapıda bizim de rahatsız olduğumuz bir diğer husus ise ‘temizlik hizmeti’ kapsamında alınmış olan bazı kişilerin geçmişte mevzuat geniş yorumlanarak, kimilerince büro hizmeti sayılan alanlarda da kullanılmış olduğu iddiasıdır. Nitekim Sosyal-İş Sendikası ve eski şirket elemanlarından Sedat Yaylacı Üniversitemizde çalışan bazı kişilerin ‘temizlikçi’ olarak görünüp, büro işleri yaptıkları iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikâyette bulunmuşlardır.Tek yanlı olarak, Üniversitemiz ile hiçbir şekilde görüşülmeden, dostça çözüm yolları aranmadan yapılan bu ‘ihbarlar’ sonucunda ihale süreleri kısalmış, pek çok kişiyi etkileyebilecek bir süreç bizi de zor durumda bırakacak bir şekilde başlamıştır. Oysaki bu şikâyetlerden habersiz olarak Üniversitemiz ‘temizlik’ hizmeti dışında büro çalışmalarına dönük hazırlıklarını yürütmekte idi. Bu bağlamda Ekim 2011’de bazı işler farklı kategoriler altında yeniden ihale edilmişti. ÇOMÜ Rektörlüğü’nün bu konudaki iyi niyetli çabalarına karşın, yapılan ihbar neticesinde oluşan Bakanlık İnceleme Raporu ÇOMÜ Yönetimi’ne eski usuller ile devam etmenin olanaksız olduğunu göstermiştir. Sendikanın ve Sayın Yaylacı’nın taleplerine uyacak şekilde ÇOMÜ’de bundan sonra ‘temizlik’ hizmetini yapmak üzere açılan ihale ile sadece temizlik hizmetlerinin yapılabileceği, mevzuatın esnemesinin, geniş yorumlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

İHBARLAR TEMİZLİK ÇALIŞANI SAYISININ AZALMASINI ZORUNLU KILDI

Bu bağlamda eski ihale sözleşmesinin süresinin dolmuş olmasından dolayı yeni ihale hazırlıklarına başlanmış, ancak söz konusu rapor ve şikâyetler de dikkate alınarak birden fazla grupta hizmet alma ihtiyacı sonucunda geçici ihaleye çıkılmıştır.

Personele dayalı temizlik hizmeti geçici alım ihalesi 2 ayı kapsamaktadır ve 4 grupta hizmet alımına gidilmektedir. Yeni gruplama sonucunda toplamda 274 kişilik bir ihaleye çıkılmıştır. 2011 yılının 297 kişi ile kapandığı düşünüldüğünde en az 23 kişilik bir azalma hemen dikkat çekmektedir. Dahası 2011 yılında 297 kişinin tamamı ‘temizlik hizmeti’nde görünürken, 2 aylık 2012 ihalesinde temizlik hizmeti verebilecek kişi sayısı yarı yarıya düşmüştür. Söz konusu daralma şikâyetler sonucunda oluşan incelemenin bize emrettiği bir durumdur.

10 AYLIK İHALEDE ŞİRKET ÇALIŞANI SAYISI ARTABİLECEK

Üniversitemiz 2012 yılı için yapacağı 10 aylık ihalede bu rakamı ek çalışmalar ile 303 kişiye kadar çıkarmaktadır. Ancak bu noktada da söz konusu hizmetlerde çalışacak kişileri Üniversite’nin belirlemediği, tek yetkilinin yüklenici firmalar olduğu unutulmamalıdır. ÇOMÜ Rektörlüğü olarak umarız hiç kimse gelişmelerden dolayı mağdur olmaz. Ayrıca şu ana kadar en büyük mağdurun da Üniversitemiz olduğunu belirtmek isteriz.

2012 yılında ÇOMÜ yeni yardımcı personel kalemlerinin de oluşmasıyla geçmiş yıllardan çok daha fazla kişiyle yapılabilecek hizmet alımlarına gidecektir ve muhtemelen 2012 yılında bu tür hizmet alımlarında % 20’ye yaklaşan bir artış da mümkün olabilecektir. Ancak bu işlemler zaman alacaktır. Buradaki engeller Üniversitemizin bu ihalelerde geçmiş yıllardan farklı olarak çok sayıda kategoride hizmet almak zorunda oluşu ve bütçe sınırlamalarıdır. Buna rağmen Üniversitemiz tüm bütçe olanaklarını daha nitelikli hizmet alımları için zorlamıştır. 2012 yılı sonunda hizmet alımları için yapılan harcamaların 8 trilyon TL’yi geçmesi, bunun da 4 trilyondan fazlasının Üniversite öz kaynaklarından karşılanması beklenmektedir. Tüm bu fedakârlıklarımıza rağmen halen bazı basın-yayın organlarında ÇOMÜ’nün oluşan mağduriyetler nedeniyle sorumlu gösterilmesi, hatta söz konusu işçiler bizim personelimizmiş gibi bir izlenim yaratılması doğru değildir.

ÇOMÜ Yönetimi bir yerel gazetede iddia edildiği gibi hizmet alımında yüklenici şirket yerine geçerek kimin alınıp, kimin alınmayacağına karar vermez, vermemiştir. Bu doğrultuda hiçbir şirket personeli ile herhangi bir belge imzalanması, liste oluşturulması, işe davet edilmesi veya işten çıkarılması ilişkisi söz konusu değildir. Bu tür iddialar yanlış anlamadan kaynaklanmıyorsa kötü niyetlidir, sürece yardımcı olmamaktadır ve gerçeklerle de bağdaşmamaktadır.

Üniversitemiz yasalar ve bütçe olanakları çerçevesinde hizmet alımlarını sürdürecektir. Son bir ayda yaşanan ve kesinlikle Üniversitemizden kaynaklanmayan gelişmelerin mağduru olarak Üniversitemiz tüm iyi niyetiyle kimsenin mağdur olmaması için elinden gelen gayreti sürdürmektedir. Görünen o ki iki ay içinde gerçekleşecek olan 10 aylık ihalede daha fazla kişi istihdam olanağı bulabilecektir. Aynı şekilde 2012 yılı içinde yapılabilecek olan hizmet alım artışlarıyla geçen yıl almış olduğumuz hizmet alımının % 20’lik oranda fazlası hizmet olarak alınacaktır. Bu da söz konusu işlerde daha fazla Çanakkalelinin istihdam olanağı bulması demektir. Ancak eski şirket çalışanlarının ve yeni işe girebilecek kişilerin muhatabı ÇOMÜ değil, yüklenici firmadır. Bu önemli noktanın unutulmaması gerekir.

Kamuoyunun dikkatlerine sunarız.

Saygılarımızla

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ÇOMÜ Haber 22 Ocak 2019, Salı