Sayfa yükleniyor...
COMUHABER.COM - Çanakkale'nin En Güncel Haber Sitesi
ÇOMÜ Haber

‘What is Your Name, Aleyküm Selam’

‘What is Your Name, Aleyküm Selam’

Araştırmaya göre Türkiye’de devlet okullarında öğrencilere verilen İngilizce eğitimi ‘What is your name, This is a pencil’ düzeyinin ötesine geçmiyor.

İngilizce YeterlilikEndeksi’nde (İYE) 44 ülke arasında 43. olan Türkiye, İngilizce’nin bilinirliği bakımında Şili, Endonezya ve Suudi Arabistan’ın gerisinde. Bölgesel rolü ve dünyanın en büyük 16. ekonomisi olması gözönünde bulundurulursa, Türkiye’nin alması gereken yol daha da uzuyor.

Devlet okullarında okuyanların 11 yıllık eğitim süresince öğrendiği İngilizcenin ‘What is your name?’ ve ‘It is a pencil’ın ötesine neden geçemediğini Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) “Türkiye’nin İngilizce açığı” başlıklı araştırmasında gözler önüne seriyor. İngilizcenin bilinirliği ve ekonomik büyüme arasında bağlantı kuran araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin uzun vadede ekonomik büyümesi için eğitim sistemini İngilizce eğitimi de dahil olmak üzere iyileştirilmesi gerekiyor. Araştırma, İngilizce yeterliliğinin kalkınmanın ödüllerinden değil, önemli basamaklarından biri olduğuna işaret ediyor.

Öğrenci başına 12 bin 708 dolar

Türkiye’nin İngilizce seviyesinin düşük olmasının eğitim sorununun bir parçası olduğuna işaret edilen araştırmada, Türkiye’ye benzer veya daha düşük milli gelir ve ihracat düzeyine sahip birçok ülke endekste, Türkiye’den daha yüksek sıralarda yer alıyor. Eğitim harcamalarındaki farka dikkat çekilen araştırmada, ABD’ye yakınlığından faydalanan Meksika hariç, İYE’de ilk 25 sırada olan ülkelerin 6 ve 15 arasındaki çocuklara yönelik eğitim kurumlarına yaptığuı yatırımın öğrenci başına en az 32 bin dolar. Bu rakam Türkiye’de ise 12 bin 708 dolar. Türkiye’deki en büyük eksiklerden bir diğeri ise İngilizce eğitimde başlangıç yaşı gösteriliyorç Endekste yüksek ve orta sıralarda yer alan ülkelerde genellikle İngilizce eğitimine çocukların eğitim hayatlarının başında başlanıyor. Türkiye’de ise İngilizce eğitimi 4. sınıfta, sınıf öğretmenleri gibi konuda uzman olmayan öğretmenler tarafından veriliyor. Lise giriş sınavlarında ise İngilizce en temel haliyle soruluyor. Eğitim sisteminde İng,lizce programının ağırlığı zamanla azalırken, 2005 yılından itibaren İngilizce hazırlık sınıfları kaldırılmış bulunuyor. Sadece bazı üniversitelerin belirli bölümlerinde okuyacak öğrencilerin bir yıl yoğun İngilizce göreme hakkı bulunuyor. Öte yandan yüksek İngilizce yeterliliği ise ekonomik gelişmenin olmazsa olmazı. İngilizce yeterliliğinde sağlanacak atılımın ikinci nesil reformları daha etkili hale getirebileceğinin vurgulandığı araştırmada, Türkiye’nin ekonomik anlamda büyümesi için eğitim sisteminin İngilizce eğitimi de dahil olmak üzere iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

En iyiler Norveç ve İsviçre

Ülkeler arasındaki İngilizce seviye farkının sayısız sebebi bulunuyor. En önemlileri ise eğitim seviyesi, dil ailesi, ekonomik göstergeler ve küreselleşme seviyesi. Ülkelerin eğitime harcadıkları miktarın İngilizce yeterlilik seviyelerini de etkiliyor. En iyi İngilizce seviyesine sahip Norveç, Hollanda, İsviçre ve Danimarka’da 6 ilde 15 yaşındaki öğrenc,ilerin eğitim aldığı kurumlar için öğrenci başına 80 bin dolar harcanıyor. İsviçre, öğrenci başına 104 bin 352 dolar ile eğitime en çok harcama yapan ülke olsa da İYE sıralamasında 11. durumda. Eğitime 39 bin 964 dolar harcayan Polonya ise bu sıralamada 10. Ancak eğitime yüksek düzeyde harcama yapmadan İYE’de yüksek bir düzeye ulaşmak da mümkün değil. Eğitim harcamalarının azaldığı Türkiye’deki İngilizce yeterlilik seviyesini sınırlayan bir faktör. Türkiye’de 6-15 yaş arası öğrencileri için çocuk başına 12 bin 708 dolarlık bütçe ayırırken, bu miktar Tayland’da 46 bin 331 dolar. Kişilerin eğitim süreleri de İngilizce yeterliliğini etkiliyor. İYE’de 43. sırada olan Türkiye’de ortalama eğitim süresi 7 yıl iken birinci sıradaki Norveç’te 12 yıl.

Hürriyet

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ÇOMÜ Haber 16 Aralık 2018, Pazar