Sayfa yükleniyor...
COMUHABER.COM - Çanakkale'nin En Güncel Haber Sitesi
ÇOMÜ Haber

Bülent Turan’dan Araştırmacılara Müjdeli Haberler

Bülent Turan’dan Araştırmacılara Müjdeli Haberler

64. Hükümet programının hedefleri ile uyumlu olarak hazırlanan tasarı ile yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak ve desteklemek, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmak, bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini desteklemek, üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak amaçlanmakta.

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan bu hafta genel kurulda görüşülecek olan 33 maddelik tasarının ülkemizin 2023 hedeflerine taşınması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti ve tasarıyla gelen düzenlemeleri değerlendirdi.

Günümüzde Ar-Ge faaliyetlerinin sanayi alanında rekabet edebilme açısından ülkeler için önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Turan, bu konuda gelişmiş ülkeler ile rekabet sağlanabilmesi için çeşitli desteklerin sağlanmasını gerektiğini belirterek; “Tasarı ile Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelebilmesi için küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başta olmak üzere tüm işletmelere bazı destekler öngörülüyor” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti;“Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve Tasarım personeline sağlanan gelir vergisi istisnası oranları artırılıyor.

TÜBİTAK burslarının Kredi Yurtlar Kurumu burslarından istisna tutularak projelerde çalışan öğrencilere burs vermesinin önü açılıyor. Doktora sonrası araştırma çalışmaları yapan kişilere ödenen burslar gelir vergisi stopaj teşviki kapsamına alınıyor. Belirli ulusal ve uluslararası bilimsel yarışmalarda ilk üçe girenlere, ilgili dallarda lisans programına yerleştirilmeleri aşamasında YÖK tarafından belirlenecek oranda ek puan verilecek. Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirlerden öğretim elemanlarına ayrılan payın %85’i yine söz konusu faaliyetlerde görev alan öğretim elemanlarına ayrılacak. KOSGEB tarafından görevlendirilen öğretim üyelerine ödenen ücretlerin döner sermaye kapsamı dışında tutulması sağlanacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de Ar-Ge faaliyetleri gibi destek ve muafiyet kapsamına alınması sağlanacak. Yurt dışından nitelikli Ar-Ge personelinin istihdamı sağlanarak yurt içindeki Ar-Ge faaliyetlerinin niteliği artırılacak, yurtdışında yetişmiş nitelikli Ar-Ge personelinin de tersine beyin göçüyle ülkemize kazandırılması ve ülkemizin Ar-Ge ve yenilikte nitelikli işgücünün yetiştirilmesine de katkı yapılması sağlanacak. Kamu destekli projelerde görev alan bursiyerlere sigorta imkânı sağlanacak. Temel bilimler mezunlarının Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilmesi halinde; maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 2 yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanacak. Yenilikçi iş fikirlerine sağlanan “Teknogirişim Sermayesi Desteği”nin 100.000 TL olan üst limitinin 5 katına çıkarılmasıyla projelerin niteliğine göre destek miktarını 500 bin TL’ye kadar artırarak daha nitelikli ve yüksek bütçeli projelerin hayata geçirilmesinin önü açılacak.”

2023 hedefleri doğrultusunda yapacak daha çok düzenlemeler olduğunun belirten Turan, 26. Dönem meclis çalışmalarının 64. Hükümet programı çerçevesinde hayata geçirilmeye devam edeceğini söyledi.

çanakkale hedef gazetesi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ÇOMÜ Haber 19 Mart 2019, Salı