Sayfa yükleniyor...
COMUHABER.COM - Çanakkale'nin En Güncel Haber Sitesi
ÇOMÜ Haber

Bologna Sürecine Bağlı Kalite Geliştirme ve Akreditasyona Yönelik Yazılım Geliştirildi

Bologna Sürecine Bağlı Kalite Geliştirme ve Akreditasyona Yönelik Yazılım Geliştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tarhan yürütücülüğünde Doç. Dr. Adnan Çevik ve Hüsniye Fırat ile birlikte yapılan “Bologna Sürecine Bağlı Eğitim–Öğretim Kalite Geliştirme ve Akreditasyona Yönelik Web Tabanlı Yazılım Geliştirme” başlıklı BAP projesi tamamlandı.

Prof. Dr. İsmail Tarhan, proje ile ÇOMÜ’ye bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’nda Bologna süreci kapsamında eğitim öğretimin kalitesinin geliştirilmesi için donanımsal ve yazılımsal bilişim alt yapısının kurulmasının planlandığını kaydetti.

Eğitim birimlerinde okutulan derslerin tanımlamaları, yarıyıl eğitim planlamaları, eğitim-öğretim metotları ile ders öğrenim çıktılarının belirlenmesi, ECTS iş yüklerinin ve kredilerinin hesaplanması, bölümler bazında program çıktılarının ve ders öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve öğrencinin kazanacağı yetkinlikler gibi konular kapsamında bir veri tabanı hazırlamanın projenin temel amacı olduğunu kaydeden Tarhan, yazılım programı üzerinden anket ve diğer istatistiksel değerlendirme yöntemleri sonucunda elde edilen verilerin kıyaslanması ile eğitim öğretimin iyileştirilmesine katkı sağlanıldığını ifade etti.

Yazılım ile Bologna Sürecinin tamamlanabilmesi, sağlıklı yürüyebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin usulüne uygun bir biçimde toplanıp derlenerek ileriye dönük kullanımlara da olanak verecek şekilde arşivlendiğini ifade eden Prof. Dr. İsmail Tarhan, Bologna Süreci’nin Avrupa Birliği eğitimi ile Türkiye eğitim sisteminin bağdaştırılması olduğunu belirtti. Tarhan, “Eğitimini ÇOMÜ’de tamamlamış bir mezunun gerek eğitimi sırasında gerekse de eğitimi sonrasında Avrupa’da herhangi bir ülkeye gittiğinde yaşayabilecekleri olası zorlukları minimize edecek, hatta ortadan kaldırabilecek bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır” dedi.

Avrupa ile Türkiye’deki eğitimi sistemini kalite, verim gibi çeşitli yönleri ile bağdaştırarak kaliteyi de karşılıklı olarak aktarabilmeyi, arttırabilmeyi hedeflediklerini belirten Tarhan, proje sonunda ortaya çıkan yazılımın, ÇOMÜ’nün Bologna süreci için kullandığı yazılımın temelini oluşturduğunu, iyi bir veri depolama arşivi olduğunu söyledi. Tarhan, “Bir hoca hangi dersi, nasıl ve hangi normlarla veriyor. Bunu bu yazılım ile ortaya koymuş olduk. Geliştirilmeye açık bu yazılım öğrenciye, dersi veren öğretim elemanına standartlar getirmekte.  Yani, dersin verildiği ortamın bir standardı oluyor” dedi.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ÇOMÜ Haber 24 Ocak 2019, Perşembe