Bizimle İletişime Geçin

Kariyer

ALES Hakkında Her Şey…

Yayınlandı

on

Kariyerinize akademik personel olarak devam etmek istiyorsanız, ya da yükseklisans yapmak istiyorsanız Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) mutlaka girmeniz gerekiyor. Yılda güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki kez gerçekleştirilen ALES, aynı zamanda yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayları belirlemek için de kullanılıyor. Ancak şunu da belirtmeden geçmeyelim, bu yıl yapılan son değişikliğe göre tezsiz yüksek lisansta ALES’e başvurma şartı kalktı. ALES nedir, kimler hangi koşullarda başvurabilir, başvuru süreci ve izleyeceğiniz yollar ve dahası bu dosya içinde…

ALES’in AÇILIMI ; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

ALES NEDİR; Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Advertisement

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES SINAVINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLER;

1- ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

2- Yeni ALES’te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır. ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Advertisement

3- Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir.

4- Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

5- ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.

Düzenlemeler özetle;

ALES’te test sayılarını azalttıldı.
Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltarak, (b) soru başına düşen süreyi artırdık, (c) bununla
birlikte toplam sınav süresini kısalttıldı.

Advertisement

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanını, artık eşit ağırlıklı hale getirdik.
ALES sonuçlarının geçerlilik süresini üç yıldan beş yıla çıkarttıldı.

ALES PUAN TÜRLERİ VE KATSAYILARI ;

PUAN TÜRÜ SAYISAL TESTİ SÖZEL TESTİ
SAYISAL 0,75 0,25
SÖZEL 0,25 0,75
EŞİT AĞIRLIK 0,50 0,50

SINAV NE ZAMAN YAPILIR;

Sınav yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde tek oturum olarak yapılmaktadır.

Advertisement

SINAVA BAŞVURU NASIL YAPILIR

ALES sınavına girecek olan adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin aday işlerimi sisteminden giriş yaparak tamamlayabilirler. Aday sisteminden başvuru yapıldaktan sonrası sınav ücreti ödenmelidir.

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans başvurularında ALES önemli bir kriterdir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.Öne çıkan görseli kaldır

Advertisement
Okumaya Devam Et
Advertisement
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ÇOK OKUNANLAR