Bizimle İletişime Geçin

Kariyer

ÇOMÜ Pedagojik Formasyon Kontenjanları Açıklandı

Yayınlandı

-

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı başvuru ve akademik takvimi açıklandı. 

İlan edilen bilgiler şöyle:

BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
ONLİNE ÖN KAYIT BAŞVURUSU 24 Ağustos 2022

Saat 09.00

06 Eylül 2022

Saat: 23.59

ÖN KAYIT BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI 08 Eylül 2022
KESİN KAYIT (Şahsen Başvuru) 12 Eylül 2022

Saat 09.00

23 Eylül 2022

Saat: 17.00

ÖN KAYIT ŞEKLİ İnternet üzerinden online başvuru
KESİN KAYIT YERİ Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu
EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ TARİHLERİ
I. DÖNEM (14 hafta) 03 Ekim 2022 06 Ocak 2023
II. DÖNEM (14 hafta) 20 Şubat 2023 26 Mayıs 2023
DERSLERİN İŞLENİŞİ Yüz yüze dersler Pazartesi günleri 17:00’den sonra yapılacaktır. Derslerin en fazla 40’ı ilgili kurulların kararıyla online olarak işlenebilecektir.

Online dersler Çarşamba günleri 17:00’den sonra başlayacaktır

KONTENJAN DAĞILIMI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına YÖK 2021 Formasyon Usul ve Esasları gereği sadece lisans mezunları başvurabilecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuru için tıklayınız.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öncelikli olarak Talim ve Terbiye Kurulunun “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”konulu 9 numaralı kararı çerçevesinde öğrenci alımları yapılacaktır. (İlgili karar için: https://ttkb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2022 06/30161256 9 cizelgeveesaslar.pdf)
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi düzenlenecek programların ve öğrenci sayısının belirlenmesinde “öğretmenlik uygulamasında uygulama akademisyeni olarak destek sunabilecek öğretim elemanı yeterliği, okul uygulama öğretmeni olarak danışmanlık yapacak sertifikalı branş öğretmenlerinin yeterliği, fakültedeki öğretim elemanı yeterliği ve ilgili birimlerin hangi programların açılabileceğine ilişkin kararları” gibi ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu koşullar çerçevesinde ön başvuruların sonunda kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi ilan edilecektir.
 • Başvuru sayısının, belirlenen kontenjanların üzerinde olması durumunda; not üstünlüğü esasına göre yerleştirme yapılacaktır.
 • Herhangi bir programa başvuru sayısının altı (6) kişiden az olması durumunda, başvuran öğrencilerin isimleri kesin kayıt hakkı listesinde ilan edilmiş olsa bile, ilgili programa öğrenci kesin kaydı yapılmayacaktır.
 • Mezun adayların başvuru yapabilmeleri için ön koşul genel not ortalamalarının 4’lük sisteme göre en az 2.00 olmasıdır.
 • Öğretmenlik Uygulamaları Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 03 Ekim 2022 tarihinden itibaren 12 hafta boyunca hafta içi 6 saat yüz yüze yapılacaktır. Uygulama süreci Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II şeklinde güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere 2 dönem halinde gerçekleştirilecektir. Derslere ve uygulamalara devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Ders programı ve hangi derslerin online hangilerinin yüz yüze olacağı daha sonra web sitemizde ilan edilecektir.

2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI

Atamaya Esas Alan Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı Kontenjan
Beden Eğitimi 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü

60
Biyoloji 1. Biyoloji Bölümü

2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

12
Coğrafya

1. Coğrafya Bölümü

60
Din Kültürü ve Ahlâk

Bilgisi

1. İlahiyat Fakültesi

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dinî İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

12
Felsefe Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

Felsefe  (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

24
Fizik 1. Fizik Bölümü

2. Fizik Mühendisliği

6
Görsel Sanatlar 1. Resim

2. Geleneksel Türk Sanatları

3. Geleneksel Türk El Sanatları

4. Görsel Sanatlar Bölümü

5. Resim Anasanat Dalı

6. Heykel

24
İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri 1. İlahiyat Fakültesi

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dinî İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

12
İngilizce 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

60
Kimya / Kimya Teknolojisi 1. Kimya Bölümü

2. Kimya Mühendisliği

3. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

6
Matematik 1. Matematik Bölümü

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü

3. Matematik Mühendisliği

4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

60
Okul Öncesi 1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2. Çocuk Gelişimi Bölümü

3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

18
Tarih Tarih Bölümü 60
Türk Dili ve Edebiyatı 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

90
TOPLAM 504

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Kesin kayıt başvuru formu (Kesin kayıt sırasında kayıt masası tarafından verilecektir).
 2. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
 3. Onaylı Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını İbraz Etmek Kaydıyla).
 5. İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 6. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Kesin Kayıt Sırasında İbraz edilecektir).

(Öğrenim Gideri Ücreti: 5,400.00 TL. (2.700,00+2.700,00) ilki kayıt esnasında diğeri ise II. dönem başında olmak üzere iki taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039– Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü- Banka dekontların üzerinde kayıt yaptıranın isim ve soyismi ile T.C. Kimlik numarasının bulunması gerekmektedir.)

KESİN KAYIT SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ KONULAR

 • Eksik ya da yanlış beyanda bulunanlar listeye girmiş olsalar dahi kayıtları yapılmayacaktır. Kayıtları yapılsa bile yanlış beyan tespitinde kayıtları silinecektir.
 • Kesin kayıt işleminden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Değerlendirme aşamasında Transkript belgesinde, lisans mezuniyet genel not ortalaması 4’lük sistemde olan öğrenciler bu notlarını, mezun oldukları üniversitelerce 100’lük sisteme dönüştürmek zorundadırlar. 4’lük not sistemindeki notlarını, mezun oldukları üniversitelerce 100’lük sisteme dönüştürmemiş adayların, 100’lük not dönüşümleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenen not dönüşüm çizelgesine göre yapılır.
 • Kayıt hakkı elde edenler, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuran her bir öğrencinin başarı ortalamasına göre sıralaması yapılarak internet ortamında görülebilecek ve izlenebilecek şekilde ilan edilir.
 • İlan edilen kontenjanlar dahilinde akademik başarı ortalaması en yüksekten en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre öğrenci programa kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sıralamasında not ortalaması eşit olan adaylar arasında mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde ise programa başvuru tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.
 • Sonuçlara itirazlar kesin kayıt hakkı kazanan aday listesinin ilanından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacaktır. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÜCRETLENDİRME

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının kayıt ücreti 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı için, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7. maddesine göre, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilgili eğitim- öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti üzerinden en fazla üç katına kadar KDV dahil alınmaktadır. Buna göre 2022-2023 toplam ücreti 5400 TL olarak belirlenmiştir.
 • Ücret iki eşit taksit şeklinde tahsil edilecektir. 1. Taksit (2700 TL) kesin kayıt sırasında,

2.   Taksit (2700 TL) ise ikinci dönem başında ödenecektir.

 • Kesin kayıt sırasında belirlenen ücretin (2700 TL)  Ziraat Bankasında yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına yatırılması gerekmektedir.
 • Muaf olunan dersler ve/veya Sertifika programından ayrılan öğrenciler için ücret iadesi yapılmaz.
 • Engelli öğrencilerden; durumlarını belirten evrakları ibraz etmeleri halinde program ücretinin 50’si alınacaktır.

Hesap:

 • Şube                   : Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi
 • Hesap Adı         : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • IBAN                 : TR480001002294121577485039

ÖDEME TAKVİMİ VE SÜRECİ

Kesin kayıtta : 1. Dönem taksiti (2700 TL) Bahar dönemi : 2. Dönem taksiti (2700 TL)

 • Taksit bankaya yatırılırken açıklama kısmına “Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Pedagojik Formasyon Sertifika programı 1. veya 2. Taksiti olduğunu belirten bir ibare yazdırılmalıdır)
 • Taksitlerini zamanında yatırmayanların ders kayıtları yapılmayacaktır.

AKADEMİK SÜREÇ VE PROGRAMDA YER ALAN DERSLER

 • Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu’nun belirleyeceği Akademik takvimi doğrultusunda işlenecektir. Yönetmelik gereği teorik derslere devam zorunluluğu %70, öğretmenlik uygulaması dersi (staj) için devam zorunluluğu % 100’dür.
 • “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, ortaokul ve liselerde yapılacağından öğretmenlik uygulama dersine de devam zorunludur. Öğretmenlik Uygulaması dersleri, MEB okulları açık olduğu sürece 12 hafta boyunca yüz yüze yapılacaktır.
 • Pedagojik Formasyon Öğrencileri derslere devam, muafiyet ve sınav işlemleri gibi konularda “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine” tabidirler.

MUAFİYET

 • Programa başlayanlar, akademik takvimde ilan edilen tarih aralığında ilgili eğitim- öğretim yılındaki derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet talepleri sadece sene başında alınmakta, ikinci dönem için ayrıca başvuru alınmamaktadır.

DİĞER HÜKÜMLER

 • Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içerisinde başaramamış öğrencilere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim Lisans Sınav Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılması hakkını doğurmaz.
 • Programa devam edenler, öğretim ve sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir. Ayrıca bir ücret iadesi yapılmaz.
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğindeki hükümlere göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası” almaya hak kazanır.
 • Disiplin işlemlerinde; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Lisans Disiplin Yönetmeliği geçerlidir.
 • Bu yönergede belirtilmeyen durumlar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesinde yer alan esaslar ve ilgili birimlerin alacağı kararlar uygulanır.

Kaynak: http://formasyon.comu.edu.tr/

Okumaya Devam Et
Tanıtım
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kariyer

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Görsel: Web
2024-2025 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi açıklandı. ÇOMÜ Erasmus Birimi’nden yapılan duyuru şöyle:

Okumaya Devam Et

Genel

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı – Başvuru Şartları ve kontenjanlar-2023

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 07 Ağustos 2023 – 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi (ÖZYES) üzerinden online olarak yapılacak. Özel Yetenek Sınavı ise 22-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak. Ayrıca ÖZYES’de İllinois Çeviklik Testi uygulanacak.

Spor Bilimleri Fakültesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon olmak üzere 4 bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

Önemli tarihler:

Online Başvuru İşlemleri 07 – 18 Ağustos 2023
Şahsen Başvuru ve Evrakların Teslimi 14 – 18 Ağustos 2023
Özel Yetenek Sınavı 22 – 25 Ağustos 2023
Parkur Derecelerinin İlanı 26 Ağustos 2023
Derece Sonuçlarına İtirazlar 28 – 29 Ağustos 2023
İlk Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 31 Ağustos 2023
Geçici Kayıt İşlemleri (İlk Yerleştirmede Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Şahsen Başvurusu) 04 – 08 Eylül 2023
Boş Kontenjanların ve Yedek Adayların İlanı 11 Eylül 2023
Boş Kontenjanlara Online Başvuru (Yedek Adaylar) 11 – 14 Eylül 2023
Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 15 Eylül 2023
Ek Yerleştirmede Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Şahsen Başvurusu 18 – 21 Eylül 2023
Kesin Kayıt Sonuçlarının İlanı 22 Eylül 2023

Okumaya Devam Et

Kariyer

ÇOMÜ’den çift diploma ile mezun olmak ister misin?

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Görsel: pearsonaccelerated.com

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler Çift Anadal Uygulaması ile aynı anda iki diploma ile mezun olabiliyor. Son senato toplantısında Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi bünyesinde yeni çift anadal programları belirlendi. 

Çift Anadal, öğrenim gördüğü önlisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan uygulamadır. Örneğin, psikoloji okuyan bir öğrenci sosyoloji alanındaki ya da işletme okuyan bir öğrenci iktisat alanındaki dersleri de vererek her iki programın da diplomasını almaya hak kazanabilir. Bununla birlikte çift anadal uygulaması öğrenciler açısından ciddi bir yüktür. Nitekim çift diploma alma uğruna söz konusu öğrenci üniversitenin sosyal yaşamından soyutlanabilir. Yine de çift diploma sahibi olmak elbette ki öğrencilerin kariyeri ve kazanılan yetiler açısından son derece önemlidir.

Çift Anadal Yapmanın Genel Koşulları Nelerdir?

Yönetmelik için tıklayınız

“Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.

b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.

c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.”

Okumaya Devam Et

BU AY ÇOK OKUNANLAR