Bizimle İletişime Geçin

Üniversiteler

ÇOMÜ 2022-23 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Takvimi Açıklandı

Yayınlandı

-

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Duyurusu yaptı. Duyuruda başvuru takvimi ve başvuru şartları yer aldı. İşte o duyuru:

 Yatay Geçiş Takvimi  Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
 Başvuru 30.01.2023 03.02.2023 (17:00)
 Değerlendirme 06.02.2023 09.02.2023
 Sonuçların Açıklanması 10.02.2023
 Kesin Kayıt 13.02.2023 15.02.2023 (17:00)
 Yedek Kayıt 16.02.2023 17.02.2023 (17:00)

 

 

1- Kurumlararası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Online (internet) Başvurusunda İstenen Belgeler

 1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması, E-Devlet, Elektronik imza ya da Islak İmzalı)
 2. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
 3. İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.
 4. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge. (Transkript belgesinde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkript belgesini yükleyebilir.)
 5. Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe ’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması.
 6. Yurt dışından yapılacak başvurularda Yükseköğretim Kurumundan alınacak denklik belgesi.

Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/adresinden belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)

2- Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

Tanıtım
 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 2. 3 adet 4.5×6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf
 3. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge.
 4. Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı
 5. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge.

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

3- Kurumlararası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 1.  Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.
 3. İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir.
 4. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

(1) Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur.

(2) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

(3) Kurumlararası başarı durumuna göre yatay geçiş başvuruları sadece Genel Not Ortalaması üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.

 1. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 2. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir.
 3. Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yönetmeliğin 5., 8. ve 11.nci maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olma şartı aranır.
 4. Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan YKS sonucuna göre yerleştirildiklerini gösterir kazandı belgesi istenir. ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 5. Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından  Özel Yetenek Programlarına yatay geçiş başvurularında; öğrencinin kayıtlandığı yılın YKS özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir.
 6. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin “Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak” kriteri bulunmaktadır.
 7. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
 8. Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından örgün öğretime geçiş yapanlar ilgili programın katkı payı, ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ise ilgili programın öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.
 9. Yükseköğretim Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programlarına ve Diş Hekimliği Fakültesine Başvurabilmek İçin İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Başarı Sıralamasına sahip olmak.
 10. Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması, Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak. (04.07.2019 tarih ve 07 sayılı Senato Kararı.)
 11. Öğrencilerin  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumuna  kayıt  olduğu  yılda  ÖSYS/YKS Yükseköğretim  Programları  ve Kontenjanları  Kılavuzunda  yayımlanan  yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olmasına; ancak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (AcademicRanking of World University, QS World UniversityRankings, Times HigherEducation World UniversityRankings) tarafından yapılan dünya üniversitesi sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000 de yer alan üniversitelerde  kayıtlı  olan  öğrenciler  için  bu  şartın  aranmamasına,  ancak  yurt  dışı kontenjanından daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama ölçütü olarak kullanabilmesine
 12. Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümlere yatay geçiş yapan öğrenciler için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik takviminde ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muafiyet sınavı yapılır. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda farklı programlar için farklı yeterlik ve seviye tespit sınavları uygulayabilir.
 13. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 puandır. (%30 Yabancı Dille öğretim yapan programlar için 60). Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda programlar için farklı bir Yeterlik Sınavı başarı notu belirleyebilir.
 14. Yeterlik sınavında başarılı olan veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen başarı düzeyinde puanı olup muaf tutulan öğrenciler kaydoldukları esas programlarda eğitime başlama hakkı elde eder.
 15. Herhangi bir nedenle yeterlik sınavına girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.

Kaynak: https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/2022-2023-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-kurum-r270.html

Okumaya Devam Et
Tanıtım
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Üniversiteler

ÇOMÜ’den Bütünleme Sınavları İle İlgili Senato Kararı

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Grafik: AA

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem, hem çevre illerde hem de komşu ülkelerin bazılarında hissedildi. Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde hissedilen depremin ardından Dördüncü seviye alarm verildi. Bölgede yaşanan artçı depremlerde vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. AFAD Başkanı Sezer, saat 15:42 itibari ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı. Yaralı sayısı ise 5 bin 385 olarak güncellendi.

DEPREM SONRASI ÇOMÜ’DEN BÜTÜNLEME SINAVLARI KARARI

Ülkede yaşanan felakatin ardından Bütünleme haftasında olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’de birtakım kararlar aldı. Yapılan Senato Toplantısında alınan karara göre depremden etkilenen 10 ilden gelen yada etkilenen bölge öğrencilerinin Bütünleme sınavı yerine geçecek telafi sınavlarının 27 Şubat – 03 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Kararın tam metni şöyle:

“Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme sınavları planlandığı gibi 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edecek olup 06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen afetten etkilenen 10 ilden gelen ya da etkilenen bölge öğrencilerinin Bütünleme sınavı yerine geçecek telafi sınavının 27 Şubat – 03 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Depremden etkilenen ve 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bütünleme sınavlarına katılamayacak öğrencilerin 23 Şubat 2023 Perşembe mesai saati bitimine kadar birimlerine başvurmaları halinde bütünleme sınavları yerine geçecek telafi sınavlarına, birimlerce oluşturulacak planlamaya uygun şekilde katılabilmelerine oybirliği ile karar verildi.”

Tanıtım
Okumaya Devam Et

BİRİM HABERLERİ

ÇOMÜ’de Eğitime Kar Engeli – Saat Saat Tüm Gelişmeler

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Görsel: comuhaber.com

Çanakkale’de önceki gün başlayan yoğun kar yağışının ardından Çanakkale Valiliği tüm kentte MEB’e bağlı tüm okulların 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edildiğini duyurduktan sonra gözlerin çevrildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nden art arda açıklamalar geldi.

Rektörlükten yapılan açıklamalar şöyle:

06.02.2023 – 17.35

“Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.02.2023 tarih ve 03/01 sayılı kararı ile İl ve ilçelerimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde 06-07 Şubat 2023 tarihlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir. Bu sebeple bu tarihlerde yapılması gereken bütünleme sınavlarının yerine geçecek telafi sınavlarının birimlerce oluşturulacak planlamaya uygun şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.”

06.02.2023 – 09:33

“Olumsuz hava şartları sebebiyle Üniversitemizde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiş olup akademik ve idari personelimiz (ÇOMÜ Hastanesi, ÇOMÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları ve güvenlik personeli hariç) bugün (6 Şubat 2023 Pazartesi) 1 (Bir) gün Rektörlüğümüzce idari izinli sayılacaktır. Öğrencilerimizin bütünleme sınavları sonradan duyurulacak ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.”

Tanıtım

06.02.2023 – 09:03

“Olumsuz hava şartları sebebiyle Üniversitemiz Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki akademik birimlerimizde bugün (6 Şubat 2023 Pazartesi) yapılması planlanan bütünleme sınavları sonradan duyurulacak ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

06.02.2023 – 08:03

“Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle Biga’daki akademik birimlerimizde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiş olup akademik ve idari personelimiz bugün (6 Şubat 2023 Pazartesi) 1 (Bir) gün Rektörlüğümüzce idari izinli sayılacaktır. Öğrencilerimizin bütünleme sınavları sonradan duyurulacak ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.”

05.02.2023 – 21:58

05.02.2023 – 19:11

Tanıtım

“Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle Üniversitemizde görev yapan hamile veya engelli akademik ve idari personelimiz yarın (6 Şubat 2023 Pazartesi) 1 (Bir) gün Rektörlüğümüzce idari izinli sayılacaktır.”

Tanıtım
Okumaya Devam Et

Dünya

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus Hareketliliği Başvuru Takvimi

Yayınlandı

-

Yayımlayan

2022-2023  Akademik Yılı Erasmus Hareketliliği başvuru takvimi ilan edildi. Haberimizde Erasmus Hareketliliği hakkında detaylı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

I.ADIM: YABANCI DİL SINAVI

Başvuru Dönemi 13.02.2023 – 24.02.2023
Yabancı Dil Sınav Tarihi Yazılı Sınav: 3.03.2023

Konuşma Sınavı: 6.03.2023

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Açıklanma 10.03.2023
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına İtiraz İçin Son Gün 15.03.2023
İtiraz Sonrası Değişen Sonuçların İlanı 17.03.2023

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ile İlgili Önemli Noktalar

Yabancı dil sınavı başvuruları 13.02.2023 – 24.02.2023 tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sitesindeki yönlendirmelere uyularak yapılacaktır. Sınav başvurusu Yabancı Diller Yüksekokuluna (YDYO), kendi web sitelerinde belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır. Erasmus Yabancı Dil Sınavı ile ilgili tüm süreçler YDYO web sitesinden takip edilmelidir: http://ydyo.comu.edu.tr/

Tanıtım

Erasmus Programı’ndan yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Erasmus Yabancı Dil sınavına girmelidir.

Yabancı Dil Sınavı 2 aşamalı olacaktır:

3 Mart 2023, Cuma günü gerçekleştirilecek yazılı sınavdan 50 ve üzeri alan öğrenciler 6 Mart 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek konuşma sınavına gireceklerdir.

Yazılı sınav sonucunun 100 üzerinden %75’i ve konuşma sınavı sonucunun 100 üzerinden %25’si alınarak “nihai yabancı dil puanı” oluşturulacak ve öğrenciler Erasmus başvurularında bu “nihai yabancı dil puanını” kullanacaklardır.

Yazılı sınav ve sözlü sınav yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Nihai yabancı dil puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler Erasmus hareketliliğine başvuru hakkı kazanacaklardır. 

50 VE ÜZERİ DİL PUANI ALMIŞ OLMAK ERASMUS HAREKETLİLİK HAKKI KAZANDIĞINIZ ANLAMINA GELMEZ.

Tanıtım

Erasmus Programına başvurabilmek için YDYO sonucu dışında YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL sonuçları da kabul edilmektedir, denkliği aynıdır. Denklik tabloları için tıklayınız.

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının geçerliliği 3 yıldır.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ücretsizdir.

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Kimler Başvurabilir?

2023/2024 Akademik Yılında Erasmus+ ÖĞRENİM Hareketliliğinden GÜZ ya da BAHAR DÖNEMİNDE yararlanmak üzere başvurmak isteyen,

2023/2024 Akademik Yılında Erasmus+ STAJ Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurmak isteyen öğrencilerimiz başvurabilir.

II. ADIM: ERASMUS+ PROGRAMINA BAŞVURU

Tanıtım

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

II. adım olan Erasmus+ Programı’na başvurular, yabancı dil sınavından sonra, 10 Mart 2023 – 24 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Erasmus Online Başvuru 10.03.2023 – 24.03.2023
Erasmus Sonuç Açıklanma 31.03.2023
İtirazlar ve Hibesiz Gidiş Başvurusu 31.03.2023 – 4.04.2023
Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün 4.04.2023
Nihai Sonuçların Açıklanması 7.04.2023
Güz Dönemi

Öğrenim Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin

Bilgilendirme Toplantısı

12.04.2023

Yer: Microsoft Teams

Staj Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin

Bilgilendirme Toplantısı

19.04.2023
Tanıtım

Yer: Microsoft Teams

Erasmus+ Programına kimler başvurabilir?

Başvuru Kriterleri:

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YDYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.

2. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış,

Tanıtım

1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

*Tıp Fakültesi öğrencileri için 100’lük not çevirisinde YÖK’ün denklik tablosu kullanılmaktadır. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Başvuru Hakkında Önemli Açıklamalar

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvurular bir sonraki akademik yıl gitmek üzere yapılmaktadır. Bu hareketlilik türünde hareketlilik yapılacağı dönemde öğrenci olma şartı arandığı için bölümlerdeki son sınıf öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuramazlar.

Tanıtım

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden mezuniyet sonrası ilk sene yararlanmanın mümkün olması nedeniyle Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri bu programa başvuru yapabilmektedirler.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi almakta olan öğrenciler de Erasmus+ Programından faydalanabilmektedirler.

Eğitim Fakültesinin son senesinde “Okul Deneyimi” olması nedeniyle son sınıf öğrencilerinin Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmaları uygun görülmemektedir. Bu nedenle şu an Eğitim Fakültesinin 3. Sınıfında olan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuramayacaklardır.

Öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği programından faydalanmaları için bölümlerinin Avrupa’daki bir üniversiteyle ikili anlaşması olması gerekmektedir.

Doktora öğrencileri yeterlik döneminde yeterlilik sınavlarını ÇOMÜ’de vermekle yükümlüdür. Bu dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştirmelerinde kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildir. Ancak Erasmus hareketliliğinde olmalarından dolayı yeterlilik sınavlarına girememe durumu söz konusu olabilir, bu durumdan Erasmus Ofisi sorumlu tutulamaz.

23 Şubat 2023 tarihine kadar yapılan anlaşmalar başvuru sistemine eklenecektir. Bu tarihte sonra yapılan anlaşmalar 2023-2024 Akademik Yılı Başvuru döneminde kullanılamayacaktır.

“İkili Anlaşmalar Listesi“ne buradan ulaşabilirsiniz.

Tanıtım

Online Başvuru

Başvurular online olarak 10 Mart 2023- 24 Mart 2023 tarihleri arasında web sitemizde yayınlanacak internet sitesinden yapılacaktır.

Online Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

 1. Transkript
 2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (e-YDS, YDS, YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesi)

– Staj Hareketliliği başvurusu için staj yapılacak yerden alınmış Kabul Mektubu. Belge hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Online Başvuru ile İlgili Detaylar

Yalnızca ONLINE BAŞVURU yapılacaktır.

Başvuruda YDYO’nun gerçekleştirmiş olduğu Erasmus Yabancı Dil Sınav sonucunu kullanacaksanız YDYO’dan sınav belgesi almanıza gerek yoktur. Sisteme sonucunuzu girmeniz yeterlidir. (Sistem bir sınav belgesi yüklemenizi zorunlu tutacağı için “YDYO” adını verdiğiniz boş bir pdf, jpg ya da word dosyası yükleyebilirsiniz.)

YDS, e-YDS, YÖKDİL ya da TOEFL sonucunuzu kullanacaksanız sonuç belgenizi pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemelisiniz. Bu belge doğrulama kodu içeren bir belge olmalıdır.

Tanıtım

Güncel transkriptinizi ÜBYS’den pdf olarak alıp sisteme yükleyebilirsiniz. Öğrenci işlerinden imzalı transkript almanıza gerek yoktur. Beyan ettiğiniz not ortalamanız ve yüklediğiniz pdf’in doğruluğu tarafımızdan teyit edildikten sonra başvurunuz onaylanacaktır.

Başvuru sonuçları Erasmus web sitesinden ilan edilecektir: https://erasmus.comu.edu.tr/

Kaynak: comu.edu.tr

Okumaya Devam Et

BU AY ÇOK OKUNANLAR