Bizimle İletişime Geçin

Üniversiteler

ÇOMÜ Bahar Döneminde Online Eğitim Yapacak

Yayınlandı

-

Fotoğraf: ÇOMÜ Rektörlüğü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde online eğitim uygulanmasına karar verdi. 

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem sonrasında aynı gün Elbistan’da da saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Ardından meydana gelen hasarlardan sonra günden güne yeni kararlar gündeme geldi. Bu kararlar arasında üniversiteler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:

“Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız.”

Yükseköğretim Kurulu da, üniversitelerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacağını duyurmuştu.

Gözlerin çevrildiği ÇOMÜ Senatosu da aldığı kararla, bahar döneminde uzaktan öğretim uygulanmasına karar verdi.

İşte Senato tarafından açıklanan kararlar:

Özetle:

Karar-01) 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 il ve 1 ilçeyi kapsayan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) deprem nedeniyle eğitim-öğretim süreci ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısına istinaden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında;

1)      Üniversitemiz Tıp Fakültesi 4., 5., ve 6. sınıfları,

2)      Diş Hekimliği Fakültesi 3., 4. ve 5. sınıfları,

3)      Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinin 3. ve 4. sınıfları,

4)      Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarının 2. sınıfları,

5)      Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün 4. sınıfı,

6)  Üniversitemiz birimlerinde 3+1 uygulayan Ön lisans Programları ile 7+1 uygulayan Lisans Programlarının Uygulama yarıyıllarının (Ön lisans için 4.yarıyıl/Lisans programları için 8.yarıyıl) yüz yüze eğitimlerinin devam etmesine,

7)   Eğitim Fakültesinin, 4. Sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okul Deneyimi” derslerini içeren bölümlerin yüz yüze eğitimlerinin devam etmesine,

8)  Diğer tüm akademik birimlerde Eğitim-Öğretimin Uzaktan Eğitim (Çevrimiçi) olarak yapılmasına,

9)    2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uzaktan Eğitim (Çevrimiçi) olarak verilecek derslerin Ara, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavlarının da çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şeklinde yapılmasına, Yüzyüze eğitim ve öğretim gerçekleştierecek programların 2022-20023 Eğitim ve Öğretim yılı güz yarı yılı bütünleme, telafi sınavı dışında ki tüm sınavların gözetimli ve yüzyüze yapılmasına,

10)   2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyıl içerisinde yapılması planlanan ara sınavların, 14 Nisan 2023 tarihine kadar uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde yapılmasına,

11)   2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetleri Uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanan derslerin, yarıyıl sonu (final) sınavlarının, 29 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihlerinde ve bütünleme sınavlarının ise, 19-23 Haziran 2023 tarihlerinde uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde yapılmasına,

12)   Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 27 Şubat- 03 Mart 2023 tarihleri arasına ertelenen Güz Yarıyılı Bütünleme Telafi Sınavlarına söz konusu tarihlerde katılamayan öğrencilerin Bahar Yarıyılı bütünleme sınavları esnasında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına ait bütünleme Sınavlarının da eş zamanlı uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje vb. şekilde  planlanmasına, yapılmasına,

13)   2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılı tek ders sınavlarının 03-05 Temmuz 2023 tarihlerinde yüz yüze yapılmasına,

14)   Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 13-14 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan tek ders sınavlarına giremeyen öğrencilerin Tek Ders Sınavlarının 03-05 Nisan 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına,

15)   Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt donduran öğrenciler için, birbirinin devamı olan ve her biri kendi yarıyılında açılabilen/alınabilen derslerin, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında sadece bir defaya mahsus olarak açılabilmesine/alınabilmesine ve öğrencilerin dönemlik 30 AKTS değerinin eklenen derslere istinaden esnetilebilmesine,

16)   2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme, Telafi, Tek Ders Sınavları ve 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara, Final, Bütünleme sınavları dışındaki tüm eğitim, öğretim, staj ve sınav süreçlerinin mevcut yönetmeliklerde ele alındığı şekilde yürütülmesine,

17) Staj zorunluluğu olan öğrencilerin stajlarının, takip eden ilgili yarıyıla/döneme ertelenmesi veya öğrencilere ilgili yarıyılda/dönemde ödev veya proje hazırlayarak bunun staj yerine sayılması imkânının verilmesine,

18) Uzaktan çevrimiçi yapılacak derslerin tüm materyallerinin dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ÜBYS sistemine yüklenmesine,

19)   Uzaktan çevrimiçi yapılacak her bir dersin, kredi saatine bağlı olarak 20*2=40 dk. ya da 20*3=60 dk. süre ile tek kayıtta gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının öğretim elemanı tarafından başlatılmasına,

20)   Uzaktan çevrimiçi yürütülecek dersler için devam şartının aranmamasına,

21) Uzaktan çevrimiçi ders verecek öğretim elemanlarının derslerini Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan ofislerini ya da derslikleri kullanarak yapmalarına,

22)   Deprem bölgesinden olan 11 il ve 1 ilçede olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde geçen “… çevrim içi sınavlarda danışman ve öğrencinin bir arada olması…” kuralı aranmaksızın tez savunma, tez izleme, tez önerisi savunma ve yeterlik sınavlarına katılma hakkının verilmesine,

23)  Uygulamada karşılaşılan diğer sorunların çözümünün çerçeve düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla ilgili birimlerin kurullarınca belirlenebilmesine,

24)   Tüm sınavların, öğrencilerin başarısını ölçen, ders kazanım çıktılarını ele alan, hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar-02) Deprem bölgesinden olan 11 il ve 1 ilçede de olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmamış veya ders kaydı yapmış ancak uzaktan öğretime devam etme imkânı bulunmadığı için derslere devam edemeyen Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için belirlenen Akademik Takvimlerden bağımsız olarak kayıt dondurmak için başvurabilmelerine, kayıt dondurma işlemlerine ilişkin başvuruların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlar öncesi olan 07 Nisan 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabilmesine, bu tarihten sonra gelen taleplerin değerlendirmeye alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar-03) Üniversitemiz “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Uzaktan Eğitim Öğretim Süreçlerinde Dijital Ortamda Yapılacak Ölçme ve Değerlendirme Esasları”nın aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan eğitim sistemi ile verilen derslerin değerlendirmeleri, ilan edilen tarihlerde uygulanacak değerlendirme (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uygulanacak açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler (dijital olarak teslim edilecek tasarım, uygulama, portfolyo uygulamaları), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) ve Üniversitemiz tarafından senkron (canlı) derslerde kullanılan Microsoft Teams etkinlikleri, ÜBYS ve Microsoft Teams analitikleri kullanılacaktır.

Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla;

 

1.         Uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılacak olan değerlendirmelerde öğrenciler, yüz yüze verilen dersler ve uzaktan eğitim yapılan süre içerisinde dersin öğretim elemanınca yapılan tüm faaliyetlerden (canlı ders, materyal, ders notu vb.) sorumlu tutulacaktır.

2.         Çevrimiçi ödevler hazırlanırken bilgisayar kullanımı zorunlu tutulmayacak, elle yazılan ödevler de kabul edilecek; öğrencilerin ödevlerini (ödevlerinde adı, soyadı ve öğrenci numarası bulunması) ÜBYS sistemine yüklemeleri ve/veya e-posta yoluyla ödevlerini dersin öğretim elemanına en geç 09 Haziran 2023 tarihine ve saat 23.59’a kadar göndermelerine olanak tanınacaktır.

3.         Bütün sınavların ve/veya sınav yerine geçecek (yazılı, ödev, yazılı/çizili proje, dijital görüntü ve ses kaydı gibi) ölçme ve değerlendirme verilerinin somut, belgelenebilir ve hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir olması ve herhangi bir itiraz durumunda bu belgelerin Üniversite yönetimine sunulabilecek şekilde saklanması dersin öğretim elemanının ve ilgili birimin sorumluluğundadır.

4.         Sınav yerine geçecek ödevlerin (proje, tasarım, dijital ses/görüntü kaydı /çevrimiçi sınav vb.) sisteme yüklenen başka bir ödev ile birebir aynı olması durumunda bu ödevlerin tamamı kopya olarak değerlendirilecek ve ödevleri aynı olan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır.

5.         Dezavantajlı/engelli öğrenciler için dersin öğretim elemanı tarafından Engelsiz ÇOMÜ Birimi ile koordineli bir şekilde öğrencinin engel durumuna göre ölçme aracı belirleyerek uygulayacaktır.

Karar-04) 13.02.2023 tarihli 1, 2, ve 3 nolu senato kararlarına ilişkin uygulama ve ilkelerin Yükseköğretim Kurulunun alacağı ikinci bir karara kadar devam edeceğinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar-05) 1 nolu Senato Kararının 12., 14., 15., 22. maddeleri ile 2. kararda  geçen, “afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrenciler” ibaresinden kasıt;

  1. a) “Afetten etkilenen”mernis kayıtları deprem bölgesi kapsamına alınan il ve ilçelerde olan öğrencileri,
  2. b) “Afet bölgesi dışında olan ve etkilendiğini belgelendiren öğrenciler”Deprem bölgesi olan 11 il ve 1 ilçede olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutların depremden zarar gördüğüne dair resmi kurumlardan alınan belge ve/veya birinci derece yakınlarının vefat ettiğine dair resmi kurumlardan alınan belgeleri ile deprem bölgesinde resmi kurumlar tarafından görevlendirilen yahut deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışanların görevlendirildikleri, çalıştıklarını ilgili kurumlar veya yetkili yardım kuruluşlarından resmi yazı ile belgeleyen öğrencileri ifade ettiğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Okumaya Devam Et
Tanıtım
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Genel

ÇOMÜ 2023 En’leri Töreni Kapsamında Kalite Ödülleri Verildi

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2023 En’leri Ödül Töreni İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekilleri Ayhan Gider, Rıdvan Uz, 28. Dönem Konya Milletvekili Ünal Karaman, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eşi Özlem Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Eşi Nebahat Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG. Yrb. Ercan Oran, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, ÇOMÜ Akademik ve İdari Yöneticileri, Çanakkale kamu kurum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, STK il temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Öğr. Gör. Sedat Çılgın, Çanakkale Türküsünü seslendirdi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu yaptığı açılış konuşmasında; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 2023 yılı boyunca eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinde öne çıkan paydaşlarını ve mensuplarını ödüllendirmek için bir araya gelindiğini belirtti ve 2023 yılının ÇOMÜ için başarılı bir yıl olduğunu vurguladı.

2023, ÇOMÜ İçin Başarılı Bir Yıl Oldu

2023 yılı, ÇOMÜ için oldukça verimli ve başarılı bir yıl oldu. Bu başarının arkasında, özveriyle çalışan akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz var.  Hepinize, bu vesileyle yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada, üniversitemizin temel değerlerini ve misyonunu en iyi şekilde temsil eden, yaptıkları çalışmalarla fark yaratan ve adını daha da yukarıya taşıyan değerli paydaşlarımızı ödüllendirmenin gururunu yaşıyoruz.

Bilimsel araştırmaları, eğitim- öğretimdeki ve kurumsal gelişmeye olan katkılarıyla öne çıkan akademisyenlerimiz ve idari personelimiz, üniversitemizin en değerli varlıklarıdır. Onların özverili çalışmaları, ÇOMÜ’nün ulusal ve uluslararası alanda saygın bir konuma gelmesinde önemli rol oynamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız iş birlikleri, üniversitemizin topluma hizmet etme misyonunu yerine getirmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu iş birliklerinin gelişmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ve tabii ki üniversitemizin geleceği olan öğrencilerimiz, akademik ve sosyal alanlarda gösterdikleri başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Onların azmi ve inancı, ÇOMÜ’nün daha da parlak bir geleceğe sahip olacağının en büyük göstergesidir.

Özellikle toplumsal katkı ve kurumsal katkı noktasında üniversitemize destek veren kamu kurumu ve kuruluşları ile özel sektöre 2023 yılı ÇOMÜ günleri özel ödülleri vereceğiz. Bu ödüller, üniversitemize ve topluma yaptıkları katkılar için birer teşekkür niteliğindedir.

İş Birliklerimizi Geliştirmeye, Güçlendirmeye Kararlıyız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, paydaşlarımızla olan iş birliğimizi daha da geliştirmek için kararlıyız. Bu iş birlikleri sayesinde, üniversitemizi daha da ileriye taşıyacağımıza ve topluma daha fazla katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. 2023 yılı boyunca üniversitemiz birçok önemli başarıya imza attı. Bu başarıları sizlerle paylaşmak isterim:

Eğitim Öğretim Yelpazemiz Genişledi

Üniversitemiz, yeni bölümler ve programlar açarak eğitim-öğretim yelpazesini genişletmiştir. Ayrıca, uluslararasılaşmaya da önem vererek, yurt dışından daha fazla öğrenciyi üniversitemize çekmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Proje Başvuru Sayısı Önceki Yıllara Göre %250 Arttı

Üniversitemiz, araştırma-geliştirme projelerinde önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. 2023 yılında ÇOMÜ akademisyenleri tarafından yürütülen birçok uluslararası araştırma projesi kabul görmüş ve fonlanmıştır. Bu projeler, üniversitenin araştırma kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artırmıştır. Akademisyenlerimiz tarafından yürütülen projelerden elde edilen bulgular, uluslararası alanda da ilgi görmektedir. Özellikle TÜBİTAK ve Ulusal Ajans indekslerine göre proje başvuru sayısında önceki yıllara göre %250 artış bulunmaktadır. Ayrıca COST aksiyonuna üye olan ve faaliyet gösteren sayımızda da gözle görülür artış yaşanmaktadır. ÇOMÜ akademisyenleri tarafından 2023 yılında uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda bilimsel makale yayınlanmıştır. Bu makaleler, üniversitenin ürettiği bilginin ve teknolojinin dünya çapında tanınmasına katkıda bulunmuştur. Amacımız kısa ve orta vadede Q1 ve Q2 düzeyindeki yayın sayısını arttırmaktır.

Ulusal ve Uluslararası Ölçeklerde Başarılı Öğrenciler Yetiştiriyoruz

ÇOMÜ, 2023 yılında da lisans ve lisansüstü eğitimde yüksek kalite standartlarını sürdürmüştür. Akredite program sayımızda artış devam etmektedir. Ayrıca kurumsal akreditasyonumuzu 5 yıllık tam akreditasyona taşıma hedefimizin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek değerlendirmeler neticesinde başarıyla sonuçlanacağına inancımız tamdır. Üniversite, ulusal ve uluslararası ölçeklerde başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam edilmektedir.

Toplumsal Katkı Faaliyetleri ve Toplumsal Sorumluluk Projeleri İle ÇOMÜ Adından Söz Ettiriyor

Üniversitemiz, topluma yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyerek, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Bu faaliyetler arasında, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, sağlık taramaları ve çeşitli kurslar yer almaktadır. Ayrıca ÇOMÜ, 2023 yılında da çeşitli toplumsal sorumluluk projeleri yürütmüştür. Bu projeler, üniversitenin topluma katkıda bulunma ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirme çabalarının bir göstergesidir.

Üniversitemiz, 2023 yılında çok sayıda uluslararası ve ulusal etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Bu etkinlikler, farklı ülkelerden ve kentlerden gelen katılımcıların bir araya gelerek kültürel bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına ve kaynaşmalarına imkân sağlamıştır. Bunun yanı sıra düzenlenen çeşitli sanat ve spor etkinlikleri ile de öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkıda bulunulmuştur.

Bölgesel Kalkınmaya Katkımız Artıyor

ÇOMÜ, 2023 yılında da bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Ar-Ge ve teknoloji transferi faaliyetlerine devam etmiştir. Bu faaliyetler, bölgenin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmuştur. Üniversitemiz, 2023 yılında da farklı alanlarda uygulama ve araştırma merkezleri kurarak bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya ve kalkınmasına katkıda bulunmaya devam etmiştir.

Bu başarılar, ÇOMÜ’nün eğitim ve araştırma alanındaki güçlü konumunu ve topluma hizmet etme misyonuna olan bağlılığını göstermektedir.

Hedefimiz, Tüm Alanlarda Çalışmalarımızın Çıtasını Yükselmek 

ÇOMÜ olarak, gelecekte de eğitim ve araştırma alanındaki çıtayı daha da yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uluslararası alanda daha da görünür olmak, topluma daha fazla katkıda bulunmak ve öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Rektör Erenoğlu’nun konuşmasının ardından Kurumsal Destek Ödülüne layık görülen; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü,  Balıkesir İtfaiye Dairesi, İÇTAŞ Çelik Enerji Tersanesi ve Ulaşım Sanayi A.Ş., Kale Grubu Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş., Doğanlar Holding, Biga Ticaret Odası, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kolunsağ Muflon Sanayi Limited Şirketi , Uluova Süt Ticaret A.Ş. ve UM Denizcilik Sanayi A.Ş. ‘ye plaket ve belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

ABD’nin Stanford Üniversitesi tarafından uluslararası ölçütler kullanılarak hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde “Elsevier Kariyer Boyu Etki” Kategorisinde Kimya alanında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Şahiner adına ödülü Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hava Özay’a takdim edildi.

ÇOMÜ En’leri Töreni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Geliştirme Ödülüne layık görülen akademik ve idari personele belgelerinin verilmesi ile son buldu.

Okumaya Devam Et

Genel

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yeni Hizmet Birimi Açılışı Yapıldı

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinden Anafartalar Yerleşkesine taşınan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Eğitim Fakültesi Dekanlığı üst katındaki yeni hizmet biriminin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya,  ÇOMÜ akademik birim yöneticileri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetimi, idari personelin yanı sıra Anabilim ve Anasanat Dalı başkanları ile çok sayıda akademisyenler katıldı.

Açılış  konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu, enstitünün yeni hizmet biriminin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçen tüm personellere teşekkür etti.

Ardından, Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu çalışma ofisleri, toplantı salonu, diğer oda ve ofisleri ziyaret ederek  çalışanlardan bilgi aldı.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ise katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında enstitünün yeni yüzünün üniversitemize yakışır bir nitelikte olmasına gayret ettiklerini, rutin idari işle yanı sıra lisansüstü öğrenciler için bilimsel seminer ve kariyer söyleşilerine devam edildiğini belirtti. Bu süreçte Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç’e de verdiği destek için teşekkür eden Erginal, Müdür Yardımcıları Doç.Dr. Derya Girgin, Dr. Öğr. Üyesi İ. Onur Tunç ve Enstitü Sekreteri Arzu Süngü başta olmak üzere, taşınma sürecinde yoğun emek harcayan idari personele de teşekkür etti.

Okumaya Devam Et

Üniversiteler

Kurumsal Kalite için Hep Birlikte Daha İleri Konferansı Gerçekleşti

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Kurumsal Kalite İçin Hep Birlikte Daha ileri” adlı konferans İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansa; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK )Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Mehmet Erkan Kıllıoğlu, Sinan Karabulgu ve Öğr. Gör. Tanju Güdük, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa İlker Gülcemal, akademik ve idari personeller katıldı. ÇOMÜ Tanıtım filminin izlenmesinin ardından Solist olarak Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ertek Babaç, Devlet Konservatuarından Kanun Sanatçısı Prof. Dr. Oğuz Karakaya ve tambur sanatçısı Burhan Keskiner iki eser seslendirdi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu: ”Sayın Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanım, değerli öğretim üyeleri ve idari personelim, kıymetli konuklar, sizleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

Kalite, Güvence ve Akreditasyon Artık Bir Trend Haline Geldi

Yükseköğretimde kalite güvence ve akreditasyon, günümüzde küresel bir trend haline gelmiştir. Yükseköğretim kurumlarının hem iç hem de dış kalite standartlarına uygun olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

YÖKAK Çalışmaları Yükseköğretim Sistemimizin Kalitesinin Yükseltmektedir

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalar, yükseköğretim sistemimizin kalitesinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. YÖKAK’ın akreditasyon süreçleri, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, öğrenci ve mezun hizmetleri gibi temel alanlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda, yükseköğretim kurumlarının güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmekte ve gerekli iyileştirmeler için öneriler sunulmaktadır.

Üniversitemiz Olarak Kalite, Güvence ve Akreditasyona Süreçlerine Büyük Önem Vermekteyiz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, kalite güvence ve akreditasyon süreçlerine büyük önem vermekteyiz. Üniversitemiz, 2022 yılında kurumsal akreditasyon sürecini başarıyla tamamlanmış ve koşullu akreditasyon almaya değer görülmüştür. Bugünlerde tam akredite olma yönündeki çalışmalarımız da hız kesmeden devam etmektedir. Ayrıca, lisans ve yüksek lisans programlarımız da çeşitli akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiştir. Üniversitemizde düzenlenen bu konferansımızın yükseköğretim sistemimizin kalitesinin daha da yükseltilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, konferansta emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları ifade etti:

“Bizler Türkiye’de akreditasyon süreçlerini Rektör, Kaliteden sorumlu Rektör yardımcısı ve Kalite Koordinatörlükleriyle görüşen bir kuruluz. Bugün Türkiye’deki üniversitelerin yaşadığı sıkıntıları, problemleri ve daha çok Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite, Güvence ve Akreditasyon süreçlerine değinmek istiyorum. ÇOMÜ’ nün bu konularda oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimizde 340.000’ e yakın yabancı öğrencilerimiz mevcut ve bu öğrencilerin 2500’ e yakını ÇOMÜ’ de eğitim- öğretim görmektedir. Akreditasyon süreçlerini diğer ülkelerle de görüşme fırsatım oldu. Ülkelerden bazılarının üniversiteleriyle birebir görüşme fırsatım oldu. Kendileri ülkemizde eğitim görmekte olan öğrencilerin bir kısmının bizim ülkemizde bir kısmının kendi ülkelerine dönme isteklerini ilettiler. Bazı öğrencilerin mezun olduğu üniversitelerin akreditasyonu olmadığı için diplomalarını geçersiz sayılmaktadır. Bizim amacımız bu öğrencileri sıkıntıya düşürmemektir. Bu sebepledir ki üniversitelerin akreditasyonu olması gerekmektedir. Türkiye’de 208 üniversiteden 53 tanesi akredite olmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ise bu akredite olan üniversitelerden birisi olmuş durumdadır. En büyük hedefimiz 2027 yılına kadar ülkemizdeki bütün üniversiteleri akredite etmektir. Akreditasyonu ön şart olarak belirmemiz ve büyük bir önem göstermemiz gerekmektedir.”

Konferans sonrası ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ’ı makamında ağırladı, ardından senato salonunda toplantı gerçekleştirildi.  Toplantı sonrası ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: comu.edu.tr    

Okumaya Devam Et

BU AY ÇOK OKUNANLAR