Bizimle İletişime Geçin

Kariyer

ÇOMÜ Yatay Geçiş Takvimi ve Başvuru Koşulları Yayınlandı

Yayınlandı

-

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş takvimi ve başvuru koşulları yayınlandı. 

Buna göre; kurum içi yada kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler başvurularını, 18 – 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında https://ubys.comu.edu.tr/ adresinden online (internet) olarak yapabilirler. Sonuçlar ise 5 Ağustos 2022 tarihinde birimlerin web sayfalarından ilan edilecek.

İşte başvuru koşulları ve kontenjanlar:

KURUMİÇİ BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

[ Kontenjanlar için Tıklayınız ]

 Yatay Geçiş Takvimi  Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
 Başvuru 18.07.2022 22.07.2022 (17:00)
 Değerlendirme 25.07.2022 04.08.2022
 Sonuçların Açıklanması 05.08.2022 [Birimlerin Web Sayfalarında İlan Edilecektir]
 Kesin Kayıt 15.08.2022 17.08.2022(17:00)
 Yedek Kayıt 18.08.2022 19.08.2022 (17:00)

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Tanıtım

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir.

Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur.
Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin “Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak” kriteri bulunmaktadır.

Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

Tanıtım

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurtiçindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programlarına ve Diş Hekimliği Fakültesine Başvurabilmek İçin İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Başarı Sıralamasına sahip olmak.

Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program yada bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması, Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak. (04.07.2019 tarih ve 07 sayılı Senato Kararı.)

Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümlere yatay geçiş yapan öğrenciler için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik takviminde ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muafiyet sınavı yapılır. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda farklı programlar için farklı yeterlik ve seviye tespit sınavları uygulayabilir.

Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 puandır. (%30 Yabancı Dille öğretim yapan programlar için 60). Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda programlar için farklı bir Yeterlik Sınavı başarı notu belirleyebilir.

Yeterlik sınavında başarılı olan veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen başarı düzeyinde puanı olup muaf tutulan öğrenciler kaydoldukları esas programlarda eğitime başlama hakkı elde eder.

Herhangi bir nedenle yeterlik sınavına girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.

Tanıtım

Kurumiçi Yatay Geçiş Online (internet) Başvurusunda İstenen Belgeler

Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması) (E-Devlet, Elektronik İmza ya da Islak İmzalı)
Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge (E-Devlet, Elektronik İmza ya da Islak İmzalı olmalı)
Öğretim Planı: Öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda okuduğu dersleri gösterir öğretim (ders) planı (Karekodlu, Elektronik imzalı ya da Islak İmzalı olmalı)
ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

ÖSYM Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı)

İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.(Elektronik imza ya da ıslak imzalı olmalı)

Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.(Transkript belgesininde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkrip belgesini yükleyebilir.)

Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/adresinden belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)

Tanıtım

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

3 adet 4.5×6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf

Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge.

Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.

Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge.

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Tanıtım

KURUMLARARASI BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

Yatay Geçiş Takvimi  Başlangıç Tarihi    Bitiş Tarihi
 Başvuru 18.07.2022 22.07.2022 (17:00)
 Değerlendirme 25.07.2022 04.08.2022
 Sonuçların Açıklanması 05.08.2022 [Biirimlerin Web Sayfasında yayımlanacaktır]
 Kesin Kayıt 15.08.2022 17.08.2022 (17:00)
 Yedek Kayıt 18.08.2022 19.08.2022 (17:00)

Kurumlar Arası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir.

Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
(1) Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur.

(2) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

Tanıtım

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir.

Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yönetmeliğin 5., 8. ve 11.nci maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olma şartı aranır.

Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan YKS sonucuna göre yerleştirildiklerini gösterir kazandı belgesi istenir. ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Özel Yetenek Programlarına yatay geçiş başvurularında; öğrencinin kayıtlandığı yılın YKS özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin “Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak” kriteri bulunmaktadır.

Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

Tanıtım

Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından örgün öğretime geçiş yapanlar ilgili programın katkı payı, ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ise ilgili programın öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.

Yükseköğretim Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programlarına ve Diş Hekimliği Fakültesine Başvurabilmek İçin İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Başarı Sıralamasına sahip olmak.

Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması, Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak. (04.07.2019 tarih ve 07 sayılı Senato Kararı.)

Öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olmasına; ancak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (AcademicRanking of World University, QS World UniversityRankings, Times HigherEducation World UniversityRankings) tarafından yapılan dünya üniversitesi sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000 de yer alan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler için bu şartın aranmamasına, ancak yurt dışı kontenjanından daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama ölçütü olarak kullanabilmesine

Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümlere yatay geçiş yapan öğrenciler için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik takviminde ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muafiyet sınavı yapılır. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda farklı programlar için farklı yeterlik ve seviye tespit sınavları uygulayabilir.

Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 puandır. (%30 Yabancı Dille öğretim yapan programlar için 60). Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda programlar için farklı bir Yeterlik Sınavı başarı notu belirleyebilir.

Yeterlik sınavında başarılı olan veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen başarı düzeyinde puanı olup muaf tutulan öğrenciler kaydoldukları esas programlarda eğitime başlama hakkı elde eder.

Tanıtım

Herhangi bir nedenle yeterlik sınavına girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.

Yurt Dışı Üniversitelerinden Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden Ayrıca İstenecek Belgeler

Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programlarına ve Diş Hekimliği Fakültesine Başvurabilmek İçin İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Başarı Sıralamasına sahip olmak

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında başarı sıralaması aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının taban puanından az olmaması şartı aranır.

Kurumlar Arası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Online (internet) Başvurusunda İstenen Belgeler

Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması)

Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

Tanıtım

Öğretim Planı: Öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda okuduğu dersleri gösterir öğretim (ders) planı

ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

ÖSYM Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı)

İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge. (Transkript belgesinde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkript belgesini yükleyebilir.)

Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe ’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

Yurt dışından yapılacak başvurularda Yükseköğretim Kurumundan alınacak denklik belgesi.

Tanıtım

10.Ders içerikleri (Sadece Tıp Fak. başvuracaklar için)

Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/adresinden belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

3 adet 4.5×6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf

Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge.

Tanıtım

Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.
Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge.

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.


MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1) (TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ (TIP FAKÜLTESİ)

Kaynak: ogrenciisleri.comu.edu.tr

Tanıtım
Okumaya Devam Et
Tanıtım
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BİRİM HABERLERİ

ÇOMÜ’de kayıt dondurma nasıl yapılır?

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında kayıt dondurma işlemleri geliyor. 

“Kayıt Dondurma” ile ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddelerini sizler için derledik.

Okumaya Devam Et

Kariyer

ÇOMÜ’den çift diploma ile mezun olmak ister misin?

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Görsel: pearsonaccelerated.com

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler Çift Anadal Uygulaması ile aynı anda iki diploma ile mezun olabiliyor. 

Çift Anadal, öğrenim gördüğü önlisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan uygulamadır. Örneğin, psikoloji okuyan bir öğrenci sosyoloji alanındaki ya da işletme okuyan bir öğrenci iktisat alanındaki dersleri de vererek her iki programın da diplomasını almaya hak kazanabilir. Bununla birlikte çift anadal uygulaması öğrenciler açısından ciddi bir yüktür. Nitekim çift diploma alma uğruna söz konusu öğrenci üniversitenin sosyal yaşamından soyutlanabilir. Yine de çift diploma sahibi olmak elbette ki öğrencilerin kariyeri ve kazanılan yetiler açısından son derece önemlidir.

Çift Anadal Yapmanın Genel Koşulları Nelerdir?

Yönetmelik için tıklayınız

“Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.

Tanıtım

b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.

c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.”

Tanıtım
Okumaya Devam Et

Kariyer

ÇOMÜ Pedagojik Formasyon Kontenjanları Açıklandı

Yayınlandı

-

Yayımlayan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı başvuru ve akademik takvimi açıklandı. 

İlan edilen bilgiler şöyle:

BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
ONLİNE ÖN KAYIT BAŞVURUSU 24 Ağustos 2022

Saat 09.00

06 Eylül 2022

Saat: 23.59

ÖN KAYIT BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI 08 Eylül 2022
KESİN KAYIT (Şahsen Başvuru) 12 Eylül 2022

Saat 09.00

23 Eylül 2022
Tanıtım

Saat: 17.00

ÖN KAYIT ŞEKLİ İnternet üzerinden online başvuru
KESİN KAYIT YERİ Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu
EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ TARİHLERİ
I. DÖNEM (14 hafta) 03 Ekim 2022 06 Ocak 2023
II. DÖNEM (14 hafta) 20 Şubat 2023 26 Mayıs 2023
DERSLERİN İŞLENİŞİ Yüz yüze dersler Pazartesi günleri 17:00’den sonra yapılacaktır. Derslerin en fazla 40’ı ilgili kurulların kararıyla online olarak işlenebilecektir.

Online dersler Çarşamba günleri 17:00’den sonra başlayacaktır

KONTENJAN DAĞILIMI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına YÖK 2021 Formasyon Usul ve Esasları gereği sadece lisans mezunları başvurabilecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuru için tıklayınız.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öncelikli olarak Talim ve Terbiye Kurulunun “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”konulu 9 numaralı kararı çerçevesinde öğrenci alımları yapılacaktır. (İlgili karar için: https://ttkb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2022 06/30161256 9 cizelgeveesaslar.pdf)
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi düzenlenecek programların ve öğrenci sayısının belirlenmesinde “öğretmenlik uygulamasında uygulama akademisyeni olarak destek sunabilecek öğretim elemanı yeterliği, okul uygulama öğretmeni olarak danışmanlık yapacak sertifikalı branş öğretmenlerinin yeterliği, fakültedeki öğretim elemanı yeterliği ve ilgili birimlerin hangi programların açılabileceğine ilişkin kararları” gibi ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu koşullar çerçevesinde ön başvuruların sonunda kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi ilan edilecektir.
 • Başvuru sayısının, belirlenen kontenjanların üzerinde olması durumunda; not üstünlüğü esasına göre yerleştirme yapılacaktır.
 • Herhangi bir programa başvuru sayısının altı (6) kişiden az olması durumunda, başvuran öğrencilerin isimleri kesin kayıt hakkı listesinde ilan edilmiş olsa bile, ilgili programa öğrenci kesin kaydı yapılmayacaktır.
 • Mezun adayların başvuru yapabilmeleri için ön koşul genel not ortalamalarının 4’lük sisteme göre en az 2.00 olmasıdır.
 • Öğretmenlik Uygulamaları Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 03 Ekim 2022 tarihinden itibaren 12 hafta boyunca hafta içi 6 saat yüz yüze yapılacaktır. Uygulama süreci Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II şeklinde güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere 2 dönem halinde gerçekleştirilecektir. Derslere ve uygulamalara devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Ders programı ve hangi derslerin online hangilerinin yüz yüze olacağı daha sonra web sitemizde ilan edilecektir.

2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI

Atamaya Esas Alan Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı Kontenjan
Beden Eğitimi 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü

60
Biyoloji 1. Biyoloji Bölümü

2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Tanıtım

3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

12
Coğrafya

1. Coğrafya Bölümü

60
Din Kültürü ve Ahlâk

Bilgisi

1. İlahiyat Fakültesi

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dinî İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

12
Felsefe Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
Tanıtım

Felsefe  (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

24
Fizik 1. Fizik Bölümü

2. Fizik Mühendisliği

6
Görsel Sanatlar 1. Resim

2. Geleneksel Türk Sanatları

3. Geleneksel Türk El Sanatları

4. Görsel Sanatlar Bölümü

5. Resim Anasanat Dalı

6. Heykel

24
İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri 1. İlahiyat Fakültesi
Tanıtım

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dinî İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

12
İngilizce 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

Tanıtım

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

60
Kimya / Kimya Teknolojisi 1. Kimya Bölümü

2. Kimya Mühendisliği

3. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

6
Matematik 1. Matematik Bölümü

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü

3. Matematik Mühendisliği

4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

60
Okul Öncesi 1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Tanıtım

2. Çocuk Gelişimi Bölümü

3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

18
Tarih Tarih Bölümü 60
Türk Dili ve Edebiyatı 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

90
TOPLAM 504

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Kesin kayıt başvuru formu (Kesin kayıt sırasında kayıt masası tarafından verilecektir).
 2. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
 3. Onaylı Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını İbraz Etmek Kaydıyla).
 5. İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 6. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Kesin Kayıt Sırasında İbraz edilecektir).

(Öğrenim Gideri Ücreti: 5,400.00 TL. (2.700,00+2.700,00) ilki kayıt esnasında diğeri ise II. dönem başında olmak üzere iki taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039– Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü- Banka dekontların üzerinde kayıt yaptıranın isim ve soyismi ile T.C. Kimlik numarasının bulunması gerekmektedir.)

KESİN KAYIT SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ KONULAR

 • Eksik ya da yanlış beyanda bulunanlar listeye girmiş olsalar dahi kayıtları yapılmayacaktır. Kayıtları yapılsa bile yanlış beyan tespitinde kayıtları silinecektir.
 • Kesin kayıt işleminden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Değerlendirme aşamasında Transkript belgesinde, lisans mezuniyet genel not ortalaması 4’lük sistemde olan öğrenciler bu notlarını, mezun oldukları üniversitelerce 100’lük sisteme dönüştürmek zorundadırlar. 4’lük not sistemindeki notlarını, mezun oldukları üniversitelerce 100’lük sisteme dönüştürmemiş adayların, 100’lük not dönüşümleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenen not dönüşüm çizelgesine göre yapılır.
 • Kayıt hakkı elde edenler, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuran her bir öğrencinin başarı ortalamasına göre sıralaması yapılarak internet ortamında görülebilecek ve izlenebilecek şekilde ilan edilir.
 • İlan edilen kontenjanlar dahilinde akademik başarı ortalaması en yüksekten en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre öğrenci programa kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sıralamasında not ortalaması eşit olan adaylar arasında mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde ise programa başvuru tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.
 • Sonuçlara itirazlar kesin kayıt hakkı kazanan aday listesinin ilanından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacaktır. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÜCRETLENDİRME

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının kayıt ücreti 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı için, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7. maddesine göre, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilgili eğitim- öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti üzerinden en fazla üç katına kadar KDV dahil alınmaktadır. Buna göre 2022-2023 toplam ücreti 5400 TL olarak belirlenmiştir.
 • Ücret iki eşit taksit şeklinde tahsil edilecektir. 1. Taksit (2700 TL) kesin kayıt sırasında,

2.   Taksit (2700 TL) ise ikinci dönem başında ödenecektir.

 • Kesin kayıt sırasında belirlenen ücretin (2700 TL)  Ziraat Bankasında yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına yatırılması gerekmektedir.
 • Muaf olunan dersler ve/veya Sertifika programından ayrılan öğrenciler için ücret iadesi yapılmaz.
 • Engelli öğrencilerden; durumlarını belirten evrakları ibraz etmeleri halinde program ücretinin 50’si alınacaktır.

Hesap:

 • Şube                   : Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi
 • Hesap Adı         : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • IBAN                 : TR480001002294121577485039

ÖDEME TAKVİMİ VE SÜRECİ

Kesin kayıtta : 1. Dönem taksiti (2700 TL) Bahar dönemi : 2. Dönem taksiti (2700 TL)

 • Taksit bankaya yatırılırken açıklama kısmına “Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Pedagojik Formasyon Sertifika programı 1. veya 2. Taksiti olduğunu belirten bir ibare yazdırılmalıdır)
 • Taksitlerini zamanında yatırmayanların ders kayıtları yapılmayacaktır.

AKADEMİK SÜREÇ VE PROGRAMDA YER ALAN DERSLER

 • Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Komisyonu’nun belirleyeceği Akademik takvimi doğrultusunda işlenecektir. Yönetmelik gereği teorik derslere devam zorunluluğu %70, öğretmenlik uygulaması dersi (staj) için devam zorunluluğu % 100’dür.
 • “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, ortaokul ve liselerde yapılacağından öğretmenlik uygulama dersine de devam zorunludur. Öğretmenlik Uygulaması dersleri, MEB okulları açık olduğu sürece 12 hafta boyunca yüz yüze yapılacaktır.
 • Pedagojik Formasyon Öğrencileri derslere devam, muafiyet ve sınav işlemleri gibi konularda “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine” tabidirler.

MUAFİYET

 • Programa başlayanlar, akademik takvimde ilan edilen tarih aralığında ilgili eğitim- öğretim yılındaki derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet talepleri sadece sene başında alınmakta, ikinci dönem için ayrıca başvuru alınmamaktadır.

DİĞER HÜKÜMLER

 • Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içerisinde başaramamış öğrencilere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim Lisans Sınav Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılması hakkını doğurmaz.
 • Programa devam edenler, öğretim ve sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir. Ayrıca bir ücret iadesi yapılmaz.
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğindeki hükümlere göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası” almaya hak kazanır.
 • Disiplin işlemlerinde; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Lisans Disiplin Yönetmeliği geçerlidir.
 • Bu yönergede belirtilmeyen durumlar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesinde yer alan esaslar ve ilgili birimlerin alacağı kararlar uygulanır.

Kaynak: http://formasyon.comu.edu.tr/

Okumaya Devam Et

BU AY ÇOK OKUNANLAR